газета "Вечерняя Москва" за 30-05-1960 газета "Вечерняя Москва" за 30-05-1960 газета "Вечерняя Москва" за 01-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 01-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 02-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 02-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 03-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 03-06-1960 газета "Гудок" за 04-06-1960 газета "Гудок" за 04-06-1960 газета "Советская культура" за 04-06-1960 газета "Советская культура" за 04-06-1960 газета "Известия" за 05-06-1960 газета "Известия" за 05-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 06-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 06-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 09-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 09-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 10-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 10-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 11-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 11-06-1960 газета "Гудок" за 11-06-1960 газета "Гудок" за 11-06-1960 газета "Гудок" за 12-06-1960 газета "Гудок" за 12-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 14-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 14-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 15-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 15-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 16-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 16-06-1960 газета "Правда" за 17-06-1960 газета "Правда" за 17-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 17-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 17-06-1960 газета "Правда" за 18-06-1960 газета "Правда" за 18-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 18-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 18-06-1960 газета "Известия" за 19-06-1960 газета "Известия" за 19-06-1960 газета "Гудок" за 19-06-1960 газета "Гудок" за 19-06-1960 газета "Правда" за 20-06-1960 газета "Правда" за 20-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 21-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 21-06-1960 газета "Известия" за 23-06-1960 газета "Известия" за 23-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 25-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 25-06-1960 газета "Правда" за 26-06-1960 газета "Правда" за 26-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 27-06-1960 газета "Вечерняя Москва" за 27-06-1960 газета "Правда" за 29-06-1960 газета "Правда" за 29-06-1960 газета "Комсомольская Правда" за 29-06-1960 газета "Комсомольская Правда" за 29-06-1960 газета "Советская Россия" за 29-06-1960 газета "Советская Россия" за 29-06-1960 газета "Правда" за 30-06-1960 газета "Правда" за 30-06-1960 газета "Литература и Жизнь" за 01-07-1960 газета "Литература и Жизнь" за 01-07-1960 газета "Вечерняя Москва" за 02-07-1960 газета "Вечерняя Москва" за 02-07-1960 газета "Гудок" за 03-07-1960 газета "Гудок" за 03-07-1960 газета "Правда" за 04-07-1960 газета "Правда" за 04-07-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-07-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-07-1960 газета "Гудок" за 09-07-1960 газета "Гудок" за 09-07-1960 газета "Советская культура" за 09-07-1960 газета "Советская культура" за 09-07-1960 газета "Гудок" за 10-07-1960 газета "Гудок" за 10-07-1960 газета "Советская Россия" за 10-07-1960 газета "Советская Россия" за 10-07-1960 газета "Гудок" за 14-07-1960 газета "Гудок" за 14-07-1960 газета "Гудок" за 15-07-1960 газета "Гудок" за 15-07-1960 газета "Гудок" за 16-07-1960 газета "Гудок" за 16-07-1960 газета "Правда" за 17-07-1960 газета "Правда" за 17-07-1960 газета "Гудок" за 19-07-1960 газета "Гудок" за 19-07-1960 газета "Правда" за 30-07-1960 газета "Правда" за 30-07-1960 газета "Правда" за 01-08-1960 газета "Правда" за 01-08-1960 газета "Известия" за 02-08-1960 газета "Известия" за 02-08-1960 газета "Правда" за 03-08-1960 газета "Правда" за 03-08-1960 газета "Правда" за 04-08-1960 газета "Правда" за 04-08-1960 газета "Правда" за 06-08-1960 газета "Правда" за 06-08-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-08-1960 газета "Вечерняя Москва" за 08-08-1960 газета "Правда" за 09-08-1960 газета "Правда" за 09-08-1960 газета "Правда" за 11-08-1960 газета "Правда" за 11-08-1960 газета "Правда" за 12-08-1960 газета "Правда" за 12-08-1960 газета "Правда" за 13-08-1960 газета "Правда" за 13-08-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-08-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-08-1960 газета "Правда" за 14-08-1960 газета "Правда" за 14-08-1960 газета "Правда" за 16-08-1960 газета "Правда" за 16-08-1960 газета "Правда" за 24-08-1960 газета "Правда" за 24-08-1960 газета "Правда" за 25-08-1960 газета "Правда" за 25-08-1960 газета "Правда" за 26-08-1960 газета "Правда" за 26-08-1960 газета "Правда" за 27-08-1960 газета "Правда" за 27-08-1960 газета "Правда" за 28-08-1960 газета "Правда" за 28-08-1960 газета "Правда" за 30-08-1960 газета "Правда" за 30-08-1960 газета "Московская Правда" за 30-08-1960 газета "Московская Правда" за 30-08-1960 газета "Правда" за 31-08-1960 газета "Правда" за 31-08-1960 газета "Московская Правда" за 31-08-1960 газета "Московская Правда" за 31-08-1960 газета "Вечерняя Москва" за 01-09-1960 газета "Вечерняя Москва" за 01-09-1960 газета "Труд" за 01-09-1960 газета "Труд" за 01-09-1960 газета "Правда" за 02-09-1960 газета "Правда" за 02-09-1960 газета "Труд" за 02-09-1960 газета "Труд" за 02-09-1960 газета "Правда" за 03-09-1960 газета "Правда" за 03-09-1960 газета "Труд" за 03-09-1960 газета "Труд" за 03-09-1960 газета "Правда" за 04-09-1960 газета "Правда" за 04-09-1960 газета "Труд" за 04-09-1960 газета "Труд" за 04-09-1960 газета "Правда" за 05-09-1960 газета "Правда" за 05-09-1960 газета "Правда" за 06-09-1960 газета "Правда" за 06-09-1960 газета "Труд" за 06-09-1960 газета "Труд" за 06-09-1960 газета "Правда" за 07-09-1960 газета "Правда" за 07-09-1960 газета "Труд" за 07-09-1960 газета "Труд" за 07-09-1960 газета "Правда" за 08-09-1960 газета "Правда" за 08-09-1960 газета "Труд" за 08-09-1960 газета "Труд" за 08-09-1960 газета "Труд" за 09-09-1960 газета "Труд" за 09-09-1960 газета "Правда" за 10-09-1960 газета "Правда" за 10-09-1960 газета "Труд" за 10-09-1960 газета "Труд" за 10-09-1960 газета "Известия" за 11-09-1960 газета "Известия" за 11-09-1960 газета "Правда" за 11-09-1960 газета "Правда" за 11-09-1960 газета "Труд" за 11-09-1960 газета "Труд" за 11-09-1960 газета "Правда" за 12-09-1960 газета "Правда" за 12-09-1960 газета "Правда" за 13-09-1960 газета "Правда" за 13-09-1960 газета "Труд" за 14-09-1960 газета "Труд" за 14-09-1960 газета "Правда" за 15-09-1960 газета "Правда" за 15-09-1960 газета "Труд" за 15-09-1960 газета "Труд" за 15-09-1960 газета "Вечерняя Москва" за 16-09-1960 газета "Вечерняя Москва" за 16-09-1960 газета "Труд" за 16-09-1960 газета "Труд" за 16-09-1960 газета "Правда" за 17-09-1960 газета "Правда" за 17-09-1960 газета "Труд" за 17-09-1960 газета "Труд" за 17-09-1960 газета "Правда" за 18-09-1960 газета "Правда" за 18-09-1960 газета "Труд" за 18-09-1960 газета "Труд" за 18-09-1960 газета "Правда" за 19-09-1960 газета "Правда" за 19-09-1960 газета "Известия" за 20-09-1960 газета "Известия" за 20-09-1960 газета "Правда" за 20-09-1960 газета "Правда" за 20-09-1960 газета "Советская культура" за 20-09-1960 газета "Советская культура" за 20-09-1960 газета "Труд" за 20-09-1960 газета "Труд" за 20-09-1960 газета "Правда" за 21-09-1960 газета "Правда" за 21-09-1960 газета "Труд" за 21-09-1960 газета "Труд" за 21-09-1960 газета "Правда" за 22-09-1960 газета "Правда" за 22-09-1960 газета "Труд" за 22-09-1960 газета "Труд" за 22-09-1960 газета "Правда" за 23-09-1960 газета "Правда" за 23-09-1960 газета "Труд" за 23-09-1960 газета "Труд" за 23-09-1960 газета "Правда" за 24-09-1960 газета "Правда" за 24-09-1960 газета "Труд" за 24-09-1960 газета "Труд" за 24-09-1960 газета "Правда" за 25-09-1960 газета "Правда" за 25-09-1960 газета "Труд" за 25-09-1960 газета "Труд" за 25-09-1960 газета "Правда" за 26-09-1960 газета "Правда" за 26-09-1960 газета "Известия" за 27-09-1960 газета "Известия" за 27-09-1960 газета "Правда" за 27-09-1960 газета "Правда" за 27-09-1960 газета "Труд" за 27-09-1960 газета "Труд" за 27-09-1960 газета "Литературная Газета" за 27-09-1960 газета "Литературная Газета" за 27-09-1960 газета "Известия" за 28-09-1960 газета "Известия" за 28-09-1960 газета "Правда" за 28-09-1960 газета "Правда" за 28-09-1960 газета "Труд" за 28-09-1960 газета "Труд" за 28-09-1960 газета "Правда" за 29-09-1960 газета "Правда" за 29-09-1960 газета "Литературная Газета" за 29-09-1960 газета "Литературная Газета" за 29-09-1960 газета "Правда" за 30-09-1960 газета "Правда" за 30-09-1960 газета "Правда" за 01-10-1960 газета "Правда" за 01-10-1960 газета "Правда" за 02-10-1960 газета "Правда" за 02-10-1960 газета "Литература и Жизнь" за 02-10-1960 газета "Литература и Жизнь" за 02-10-1960 газета "Правда" за 03-10-1960 газета "Правда" за 03-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 03-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 03-10-1960 газета "Советская культура" за 04-10-1960 газета "Советская культура" за 04-10-1960 газета "Правда" за 05-10-1960 газета "Правда" за 05-10-1960 газета "Правда" за 06-10-1960 газета "Правда" за 06-10-1960 газета "Правда" за 07-10-1960 газета "Правда" за 07-10-1960 газета "Правда" за 08-10-1960 газета "Правда" за 08-10-1960 газета "Правда" за 09-10-1960 газета "Правда" за 09-10-1960 газета "Красная Звезда" за 09-10-1960 газета "Красная Звезда" за 09-10-1960 газета "Правда" за 10-10-1960 газета "Правда" за 10-10-1960 газета "Правда" за 11-10-1960 газета "Правда" за 11-10-1960 газета "Советская Россия" за 11-10-1960 газета "Советская Россия" за 11-10-1960 газета "Красная Звезда" за 11-10-1960 газета "Красная Звезда" за 11-10-1960 газета "Правда" за 12-10-1960 газета "Правда" за 12-10-1960 газета "Известия" за 13-10-1960 газета "Известия" за 13-10-1960 газета "Правда" за 13-10-1960 газета "Правда" за 13-10-1960 газета "Правда" за 14-10-1960 газета "Правда" за 14-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 15-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 15-10-1960 газета "Правда" за 16-10-1960 газета "Правда" за 16-10-1960 газета "Правда" за 17-10-1960 газета "Правда" за 17-10-1960 газета "Правда" за 18-10-1960 газета "Правда" за 18-10-1960 газета "Правда" за 19-10-1960 газета "Правда" за 19-10-1960 газета "Правда" за 20-10-1960 газета "Правда" за 20-10-1960 газета "Известия" за 21-10-1960 газета "Известия" за 21-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 21-10-1960 газета "Вечерняя Москва" за 21-10-1960 газета "Правда" за 22-10-1960 газета "Правда" за 22-10-1960 газета "Советская Россия" за 22-10-1960 газета "Советская Россия" за 22-10-1960 газета "Правда" за 23-10-1960 газета "Правда" за 23-10-1960 газета "Правда" за 24-10-1960 газета "Правда" за 24-10-1960 газета "Правда" за 25-10-1960 газета "Правда" за 25-10-1960 газета "Правда" за 26-10-1960 газета "Правда" за 26-10-1960 газета "Красная Звезда" за 26-10-1960 газета "Красная Звезда" за 26-10-1960 газета "Красная Звезда" за 27-10-1960 газета "Красная Звезда" за 27-10-1960 газета "Правда" за 28-10-1960 газета "Правда" за 28-10-1960 газета "Советская Россия" за 28-10-1960 газета "Советская Россия" за 28-10-1960 газета "Красная Звезда" за 28-10-1960 газета "Красная Звезда" за 28-10-1960 газета "Правда" за 30-10-1960 газета "Правда" за 30-10-1960 газета "Правда" за 06-11-1960 газета "Правда" за 06-11-1960 газета "Правда" за 07-11-1960 газета "Правда" за 07-11-1960 газета "Правда" за 08-11-1960 газета "Правда" за 08-11-1960 газета "Правда" за 09-11-1960 газета "Правда" за 09-11-1960 газета "Известия" за 10-11-1960 газета "Известия" за 10-11-1960 газета "Правда" за 10-11-1960 газета "Правда" за 10-11-1960 газета "Советская Россия" за 10-11-1960 газета "Советская Россия" за 10-11-1960 газета "Советская Россия" за 12-11-1960 газета "Советская Россия" за 12-11-1960 газета "Правда" за 15-11-1960 газета "Правда" за 15-11-1960 газета "Правда" за 17-11-1960 газета "Правда" за 17-11-1960 газета "Советская культура" за 17-11-1960 газета "Советская культура" за 17-11-1960 газета "Правда" за 18-11-1960 газета "Правда" за 18-11-1960 газета "Известия" за 20-11-1960 газета "Известия" за 20-11-1960 газета "Правда" за 21-11-1960 газета "Правда" за 21-11-1960 газета "Правда" за 22-11-1960 газета "Правда" за 22-11-1960 газета "Правда" за 23-11-1960 газета "Правда" за 23-11-1960 газета "Правда" за 24-11-1960 газета "Правда" за 24-11-1960 газета "Правда" за 25-11-1960 газета "Правда" за 25-11-1960 газета "Правда" за 26-11-1960 газета "Правда" за 26-11-1960 газета "Правда" за 01-12-1960 газета "Правда" за 01-12-1960 газета "Правда" за 02-12-1960 газета "Правда" за 02-12-1960 газета "Правда" за 04-12-1960 газета "Правда" за 04-12-1960 газета "Правда" за 05-12-1960 газета "Правда" за 05-12-1960 газета "Правда" за 06-12-1960 газета "Правда" за 06-12-1960 газета "Правда" за 08-12-1960 газета "Правда" за 08-12-1960 газета "Правда" за 09-12-1960 газета "Правда" за 09-12-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-12-1960 газета "Вечерняя Москва" за 13-12-1960 газета "Известия" за 15-12-1960 газета "Известия" за 15-12-1960 газета "Советская Россия" за 16-12-1960 газета "Советская Россия" за 16-12-1960 газета "Правда" за 19-12-1960 газета "Правда" за 19-12-1960 газета "Правда" за 22-12-1960 газета "Правда" за 22-12-1960 газета "Правда" за 23-12-1960 газета "Правда" за 23-12-1960 газета "Правда" за 24-12-1960 газета "Правда" за 24-12-1960 газета "Правда" за 26-12-1960 газета "Правда" за 26-12-1960 газета "Правда" за 27-12-1960 газета "Правда" за 27-12-1960 газета "Известия" за 01-01-1961 газета "Известия" за 01-01-1961 газета "Правда" за 01-01-1961 газета "Правда" за 01-01-1961 газета "Комсомольская Правда" за 01-01-1961 газета "Комсомольская Правда" за 01-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-01-1961 газета "Известия" за 02-01-1961 газета "Известия" за 02-01-1961 газета "Правда" за 03-01-1961 газета "Правда" за 03-01-1961 газета "Правда" за 04-01-1961 газета "Правда" за 04-01-1961 газета "Московская Правда" за 04-01-1961 газета "Московская Правда" за 04-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 04-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 04-01-1961 газета "Правда" за 05-01-1961 газета "Правда" за 05-01-1961 газета "Правда" за 06-01-1961 газета "Правда" за 06-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 06-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 06-01-1961 газета "Правда" за 07-01-1961 газета "Правда" за 07-01-1961 газета "Правда" за 08-01-1961 газета "Правда" за 08-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-01-1961 газета "Правда" за 09-01-1961 газета "Правда" за 09-01-1961 газета "Правда" за 11-01-1961 газета "Правда" за 11-01-1961 газета "Советская Россия" за 12-01-1961 газета "Советская Россия" за 12-01-1961 газета "Правда" за 13-01-1961 газета "Правда" за 13-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 13-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 13-01-1961 газета "Правда" за 14-01-1961 газета "Правда" за 14-01-1961 газета "Московская Правда" за 15-01-1961 газета "Московская Правда" за 15-01-1961 газета "Правда" за 16-01-1961 газета "Правда" за 16-01-1961 газета "Известия" за 17-01-1961 газета "Известия" за 17-01-1961 газета "Правда" за 17-01-1961 газета "Правда" за 17-01-1961 газета "Известия" за 18-01-1961 газета "Известия" за 18-01-1961 газета "Правда" за 18-01-1961 газета "Правда" за 18-01-1961 газета "Московская Правда" за 18-01-1961 газета "Московская Правда" за 18-01-1961 газета "Правда" за 19-01-1961 газета "Правда" за 19-01-1961 газета "Московская Правда" за 19-01-1961 газета "Московская Правда" за 19-01-1961 газета "Известия" за 20-01-1961 газета "Известия" за 20-01-1961 газета "Правда" за 20-01-1961 газета "Правда" за 20-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-01-1961 газета "Правда" за 21-01-1961 газета "Правда" за 21-01-1961 газета "Правда" за 22-01-1961 газета "Правда" за 22-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-01-1961 газета "Известия" за 23-01-1961 газета "Известия" за 23-01-1961 газета "Правда" за 23-01-1961 газета "Правда" за 23-01-1961 газета "Правда" за 24-01-1961 газета "Правда" за 24-01-1961 газета "Правда" за 25-01-1961 газета "Правда" за 25-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-01-1961 газета "Правда" за 26-01-1961 газета "Правда" за 26-01-1961 газета "Вечерняя Москва" за 27-01-1961 газета "Вечерняя Москва" за 27-01-1961 газета "Гудок" за 27-01-1961 газета "Гудок" за 27-01-1961 газета "Правда" за 29-01-1961 газета "Правда" за 29-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-01-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-01-1961 газета "Правда" за 30-01-1961 газета "Правда" за 30-01-1961 газета "Правда" за 31-01-1961 газета "Правда" за 31-01-1961 газета "Правда" за 01-02-1961 газета "Правда" за 01-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-02-1961 газета "Советская Россия" за 02-02-1961 газета "Советская Россия" за 02-02-1961 газета "Правда" за 03-02-1961 газета "Правда" за 03-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 03-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 03-02-1961 газета "Правда" за 04-02-1961 газета "Правда" за 04-02-1961 газета "Правда" за 05-02-1961 газета "Правда" за 05-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-02-1961 газета "Правда" за 07-02-1961 газета "Правда" за 07-02-1961 газета "Правда" за 08-02-1961 газета "Правда" за 08-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-02-1961 газета "Правда" за 09-02-1961 газета "Правда" за 09-02-1961 газета "Правда" за 10-02-1961 газета "Правда" за 10-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-02-1961 газета "Правда" за 11-02-1961 газета "Правда" за 11-02-1961 газета "Известия" за 12-02-1961 газета "Известия" за 12-02-1961 газета "Правда" за 12-02-1961 газета "Правда" за 12-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-02-1961 газета "Правда" за 14-02-1961 газета "Правда" за 14-02-1961 газета "Правда" за 15-02-1961 газета "Правда" за 15-02-1961 газета "Вечерняя Москва" за 15-02-1961 газета "Вечерняя Москва" за 15-02-1961 газета "Правда" за 16-02-1961 газета "Правда" за 16-02-1961 газета "Вечерняя Москва" за 16-02-1961 газета "Вечерняя Москва" за 16-02-1961 газета "Правда" за 17-02-1961 газета "Правда" за 17-02-1961 газета "Правда" за 19-02-1961 газета "Правда" за 19-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-02-1961 газета "Правда" за 20-02-1961 газета "Правда" за 20-02-1961 газета "Правда" за 21-02-1961 газета "Правда" за 21-02-1961 газета "Правда" за 23-02-1961 газета "Правда" за 23-02-1961 газета "Правда" за 24-02-1961 газета "Правда" за 24-02-1961 газета "Известия" за 25-02-1961 газета "Известия" за 25-02-1961 газета "Правда" за 25-02-1961 газета "Правда" за 25-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-02-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-02-1961 газета "Правда" за 28-02-1961 газета "Правда" за 28-02-1961 газета "Правда" за 01-03-1961 газета "Правда" за 01-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-03-1961 газета "Правда" за 02-03-1961 газета "Правда" за 02-03-1961 газета "Правда" за 03-03-1961 газета "Правда" за 03-03-1961 газета "Правда" за 05-03-1961 газета "Правда" за 05-03-1961 газета "Московская Правда" за 05-03-1961 газета "Московская Правда" за 05-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-03-1961 газета "Известия" за 06-03-1961 газета "Известия" за 06-03-1961 газета "Правда" за 07-03-1961 газета "Правда" за 07-03-1961 газета "Известия" за 08-03-1961 газета "Известия" за 08-03-1961 газета "Правда" за 08-03-1961 газета "Правда" за 08-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-03-1961 газета "Гудок" за 08-03-1961 газета "Гудок" за 08-03-1961 газета "Правда" за 09-03-1961 газета "Правда" за 09-03-1961 газета "Правда" за 10-03-1961 газета "Правда" за 10-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-03-1961 газета "Известия" за 11-03-1961 газета "Известия" за 11-03-1961 газета "Правда" за 11-03-1961 газета "Правда" за 11-03-1961 газета "Правда" за 12-03-1961 газета "Правда" за 12-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-03-1961 газета "Известия" за 13-03-1961 газета "Известия" за 13-03-1961 газета "Правда" за 13-03-1961 газета "Правда" за 13-03-1961 газета "Правда" за 14-03-1961 газета "Правда" за 14-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 15-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 15-03-1961 газета "Известия" за 16-03-1961 газета "Известия" за 16-03-1961 газета "Правда" за 16-03-1961 газета "Правда" за 16-03-1961 газета "Известия" за 17-03-1961 газета "Известия" за 17-03-1961 газета "Правда" за 17-03-1961 газета "Правда" за 17-03-1961 газета "Правда" за 18-03-1961 газета "Правда" за 18-03-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-03-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-03-1961 газета "Правда" за 19-03-1961 газета "Правда" за 19-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-03-1961 газета "Правда" за 20-03-1961 газета "Правда" за 20-03-1961 газета "Правда" за 21-03-1961 газета "Правда" за 21-03-1961 газета "Правда" за 22-03-1961 газета "Правда" за 22-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-03-1961 газета "Правда" за 23-03-1961 газета "Правда" за 23-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 24-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 24-03-1961 газета "Правда" за 25-03-1961 газета "Правда" за 25-03-1961 газета "Правда" за 26-03-1961 газета "Правда" за 26-03-1961 газета "Правда" за 27-03-1961 газета "Правда" за 27-03-1961 газета "Правда" за 28-03-1961 газета "Правда" за 28-03-1961 газета "Советская Россия" за 29-03-1961 газета "Советская Россия" за 29-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-03-1961 газета "Правда" за 30-03-1961 газета "Правда" за 30-03-1961 газета "Известия" за 31-03-1961 газета "Известия" за 31-03-1961 газета "Правда" за 31-03-1961 газета "Правда" за 31-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 31-03-1961 газета "Литература и Жизнь" за 31-03-1961 газета "Правда" за 01-04-1961 газета "Правда" за 01-04-1961 газета "Правда" за 02-04-1961 газета "Правда" за 02-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-04-1961 газета "Правда" за 03-04-1961 газета "Правда" за 03-04-1961 газета "Правда" за 04-04-1961 газета "Правда" за 04-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-04-1961 газета "Советская Россия" за 06-04-1961 газета "Советская Россия" за 06-04-1961 газета "Правда" за 07-04-1961 газета "Правда" за 07-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-04-1961 газета "Сельская Жизнь" за 08-04-1961 газета "Сельская Жизнь" за 08-04-1961 газета "Советская Россия" за 08-04-1961 газета "Советская Россия" за 08-04-1961 газета "Правда" за 09-04-1961 газета "Правда" за 09-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-04-1961 газета "Правда" за 10-04-1961 газета "Правда" за 10-04-1961 газета "Правда" за 11-04-1961 газета "Правда" за 11-04-1961 газета "Правда" за 16-04-1961 газета "Правда" за 16-04-1961 газета "Правда" за 17-04-1961 газета "Правда" за 17-04-1961 газета "Правда" за 18-04-1961 газета "Правда" за 18-04-1961 газета "Правда" за 19-04-1961 газета "Правда" за 19-04-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-04-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-04-1961 газета "Литературная Газета" за 20-04-1961 газета "Литературная Газета" за 20-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-04-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-04-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-04-1961 газета "Правда" за 23-04-1961 газета "Правда" за 23-04-1961 газета "Правда" за 24-04-1961 газета "Правда" за 24-04-1961 газета "Известия" за 25-04-1961 газета "Известия" за 25-04-1961 газета "Правда" за 25-04-1961 газета "Правда" за 25-04-1961 газета "Правда" за 26-04-1961 газета "Правда" за 26-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-04-1961 газета "Известия" за 27-04-1961 газета "Известия" за 27-04-1961 газета "Правда" за 27-04-1961 газета "Правда" за 27-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 28-04-1961 газета "Литература и Жизнь" за 28-04-1961 газета "Правда" за 29-04-1961 газета "Правда" за 29-04-1961 газета "Правда" за 30-04-1961 газета "Правда" за 30-04-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 30-04-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 30-04-1961 газета "Известия" за 01-05-1961 газета "Известия" за 01-05-1961 газета "Правда" за 01-05-1961 газета "Правда" за 01-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 01-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 01-05-1961 газета "Советская Россия" за 01-05-1961 газета "Советская Россия" за 01-05-1961 газета "Гудок" за 01-05-1961 газета "Гудок" за 01-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-05-1961 газета "Правда" за 02-05-1961 газета "Правда" за 02-05-1961 газета "Известия" за 03-05-1961 газета "Известия" за 03-05-1961 газета "Правда" за 03-05-1961 газета "Правда" за 03-05-1961 газета "Известия" за 04-05-1961 газета "Известия" за 04-05-1961 газета "Правда" за 04-05-1961 газета "Правда" за 04-05-1961 газета "Правда" за 05-05-1961 газета "Правда" за 05-05-1961 газета "Правда" за 06-05-1961 газета "Правда" за 06-05-1961 газета "Правда" за 08-05-1961 газета "Правда" за 08-05-1961 газета "Правда" за 09-05-1961 газета "Правда" за 09-05-1961 газета "Правда" за 10-05-1961 газета "Правда" за 10-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-05-1961 газета "Правда" за 11-05-1961 газета "Правда" за 11-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-05-1961 газета "Правда" за 13-05-1961 газета "Правда" за 13-05-1961 газета "Правда" за 15-05-1961 газета "Правда" за 15-05-1961 газета "Правда" за 16-05-1961 газета "Правда" за 16-05-1961 газета "Правда" за 17-05-1961 газета "Правда" за 17-05-1961 газета "Правда" за 18-05-1961 газета "Правда" за 18-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-05-1961 газета "Правда" за 20-05-1961 газета "Правда" за 20-05-1961 газета "Правда" за 21-05-1961 газета "Правда" за 21-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-05-1961 газета "Правда" за 24-05-1961 газета "Правда" за 24-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 25-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 25-05-1961 газета "Правда" за 26-05-1961 газета "Правда" за 26-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-05-1961 газета "Правда" за 27-05-1961 газета "Правда" за 27-05-1961 газета "Правда" за 28-05-1961 газета "Правда" за 28-05-1961 газета "Советская Россия" за 28-05-1961 газета "Советская Россия" за 28-05-1961 газета "Правда" за 29-05-1961 газета "Правда" за 29-05-1961 газета "Правда" за 30-05-1961 газета "Правда" за 30-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 30-05-1961 газета "Вечерняя Москва" за 30-05-1961 газета "Правда" за 31-05-1961 газета "Правда" за 31-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 31-05-1961 газета "Литература и Жизнь" за 31-05-1961 газета "Советская Россия" за 01-06-1961 газета "Советская Россия" за 01-06-1961 газета "Правда" за 02-06-1961 газета "Правда" за 02-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-06-1961 газета "Правда" за 03-06-1961 газета "Правда" за 03-06-1961 газета "Известия" за 04-06-1961 газета "Известия" за 04-06-1961 газета "Правда" за 04-06-1961 газета "Правда" за 04-06-1961 газета "Правда" за 05-06-1961 газета "Правда" за 05-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 05-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 05-06-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 05-06-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 05-06-1961 газета "Известия" за 07-06-1961 газета "Известия" за 07-06-1961 газета "Правда" за 07-06-1961 газета "Правда" за 07-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-06-1961 газета "Известия" за 09-06-1961 газета "Известия" за 09-06-1961 газета "Правда" за 09-06-1961 газета "Правда" за 09-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-06-1961 газета "Правда" за 10-06-1961 газета "Правда" за 10-06-1961 газета "Правда" за 11-06-1961 газета "Правда" за 11-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 11-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 11-06-1961 газета "Правда" за 12-06-1961 газета "Правда" за 12-06-1961 газета "Советская Россия" за 13-06-1961 газета "Советская Россия" за 13-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 14-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 14-06-1961 газета "Правда" за 15-06-1961 газета "Правда" за 15-06-1961 газета "Правда" за 16-06-1961 газета "Правда" за 16-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 17-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 17-06-1961 газета "Гудок" за 17-06-1961 газета "Гудок" за 17-06-1961 газета "Правда" за 18-06-1961 газета "Правда" за 18-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 18-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 18-06-1961 газета "Правда" за 19-06-1961 газета "Правда" за 19-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-06-1961 газета "Правда" за 20-06-1961 газета "Правда" за 20-06-1961 газета "Правда" за 06-06-1961 газета "Правда" за 06-06-1961 газета "Правда" за 21-06-1961 газета "Правда" за 21-06-1961 газета "Правда" за 22-06-1961 газета "Правда" за 22-06-1961 газета "Комсомольская Правда" за 22-06-1961 газета "Комсомольская Правда" за 22-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-06-1961 газета "Известия" за 23-06-1961 газета "Известия" за 23-06-1961 газета "Правда" за 23-06-1961 газета "Правда" за 23-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-06-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-06-1961 газета "Правда" за 25-06-1961 газета "Правда" за 25-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-06-1961 газета "Правда" за 27-06-1961 газета "Правда" за 27-06-1961 газета "Правда" за 28-06-1961 газета "Правда" за 28-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 28-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 28-06-1961 газета "Правда" за 29-06-1961 газета "Правда" за 29-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 30-06-1961 газета "Литература и Жизнь" за 30-06-1961 газета "Правда" за 01-07-1961 газета "Правда" за 01-07-1961 газета "Правда" за 02-07-1961 газета "Правда" за 02-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-07-1961 газета "Правда" за 03-07-1961 газета "Правда" за 03-07-1961 газета "Гудок" за 04-07-1961 газета "Гудок" за 04-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 05-07-1961 газета "Правда" за 06-07-1961 газета "Правда" за 06-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 07-07-1961 газета "Правда" за 08-07-1961 газета "Правда" за 08-07-1961 газета "Правда" за 09-07-1961 газета "Правда" за 09-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 09-07-1961 газета "Правда" за 10-07-1961 газета "Правда" за 10-07-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 10-07-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 10-07-1961 газета "Правда" за 11-07-1961 газета "Правда" за 11-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 14-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 14-07-1961 газета "Известия" за 16-07-1961 газета "Известия" за 16-07-1961 газета "Правда" за 16-07-1961 газета "Правда" за 16-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-07-1961 газета "Правда" за 17-07-1961 газета "Правда" за 17-07-1961 газета "Московская Правда" за 18-07-1961 газета "Московская Правда" за 18-07-1961 газета "Правда" за 18-07-1961 газета "Правда" за 18-07-1961 газета "Правда" за 19-07-1961 газета "Правда" за 19-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-07-1961 газета "Правда" за 20-07-1961 газета "Правда" за 20-07-1961 газета "Правда" за 21-07-1961 газета "Правда" за 21-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 21-07-1961 газета "Правда" за 22-07-1961 газета "Правда" за 22-07-1961 газета "Правда" за 23-07-1961 газета "Правда" за 23-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-07-1961 газета "Известия" за 24-07-1961 газета "Известия" за 24-07-1961 газета "Правда" за 24-07-1961 газета "Правда" за 24-07-1961 газета "Известия" за 25-07-1961 газета "Известия" за 25-07-1961 газета "Правда" за 25-07-1961 газета "Правда" за 25-07-1961 газета "Правда" за 26-07-1961 газета "Правда" за 26-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-07-1961 газета "Известия" за 27-07-1961 газета "Известия" за 27-07-1961 газета "Правда" за 28-07-1961 газета "Правда" за 28-07-1961 газета "Правда" за 29-07-1961 газета "Правда" за 29-07-1961 газета "Известия" за 30-07-1961 газета "Известия" за 30-07-1961 газета "Правда" за 30-07-1961 газета "Правда" за 30-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 30-07-1961 газета "Литература и Жизнь" за 30-07-1961 газета "Правда" за 31-07-1961 газета "Правда" за 31-07-1961 газета "Правда" за 01-08-1961 газета "Правда" за 01-08-1961 газета "Советская культура" за 01-08-1961 газета "Советская культура" за 01-08-1961 газета "Правда" за 02-08-1961 газета "Правда" за 02-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 02-08-1961 газета "Правда" за 03-08-1961 газета "Правда" за 03-08-1961 газета "Известия" за 05-08-1961 газета "Известия" за 05-08-1961 газета "Правда" за 05-08-1961 газета "Правда" за 05-08-1961 газета "Правда" за 06-08-1961 газета "Правда" за 06-08-1961 газета "Правда" за 07-08-1961 газета "Правда" за 07-08-1961 газета "Правда" за 08-08-1961 газета "Правда" за 08-08-1961 газета "Вечерняя Москва" за 08-08-1961 газета "Вечерняя Москва" за 08-08-1961 газета "Правда" за 11-08-1961 газета "Правда" за 11-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 11-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 11-08-1961 газета "Правда" за 12-08-1961 газета "Правда" за 12-08-1961 газета "Правда" за 13-08-1961 газета "Правда" за 13-08-1961 газета "Правда" за 14-08-1961 газета "Правда" за 14-08-1961 газета "Правда" за 15-08-1961 газета "Правда" за 15-08-1961 газета "Правда" за 16-08-1961 газета "Правда" за 16-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 16-08-1961 газета "Телевидение" за 16-08-1961 газета "Телевидение" за 16-08-1961 газета "Правда" за 18-08-1961 газета "Правда" за 18-08-1961 газета "Московская Правда" за 18-08-1961 газета "Московская Правда" за 18-08-1961 газета "Ленинское Знамя" за 18-08-1961 газета "Ленинское Знамя" за 18-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 18-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 18-08-1961 газета "Правда" за 19-08-1961 газета "Правда" за 19-08-1961 газета "Правда" за 20-08-1961 газета "Правда" за 20-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-08-1961 газета "Правда" за 21-08-1961 газета "Правда" за 21-08-1961 газета "Известия" за 22-08-1961 газета "Известия" за 22-08-1961 газета "Правда" за 23-08-1961 газета "Правда" за 23-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 23-08-1961 газета "Известия" за 24-08-1961 газета "Известия" за 24-08-1961 газета "Правда" за 24-08-1961 газета "Правда" за 24-08-1961 газета "Правда" за 25-08-1961 газета "Правда" за 25-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 25-08-1961 газета "Известия" за 26-08-1961 газета "Известия" за 26-08-1961 газета "Правда" за 27-08-1961 газета "Правда" за 27-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 27-08-1961 газета "Литература и Жизнь" за 27-08-1961 газета "Правда" за 29-08-1961 газета "Правда" за 29-08-1961 газета "Известия" за 31-08-1961 газета "Известия" за 31-08-1961 газета "Московская Правда" за 01-09-1961 газета "Московская Правда" за 01-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-09-1961 газета "Правда" за 02-09-1961 газета "Правда" за 02-09-1961 газета "Правда" за 03-09-1961 газета "Правда" за 03-09-1961 газета "Московская Правда" за 03-09-1961 газета "Московская Правда" за 03-09-1961 газета "Известия" за 05-09-1961 газета "Известия" за 05-09-1961 газета "Правда" за 05-09-1961 газета "Правда" за 05-09-1961 газета "Московская Правда" за 05-09-1961 газета "Московская Правда" за 05-09-1961 газета "Правда" за 06-09-1961 газета "Правда" за 06-09-1961 газета "Московская Правда" за 06-09-1961 газета "Московская Правда" за 06-09-1961 газета "Правда" за 07-09-1961 газета "Правда" за 07-09-1961 газета "Правда" за 08-09-1961 газета "Правда" за 08-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-09-1961 газета "Правда" за 09-09-1961 газета "Правда" за 09-09-1961 газета "Гудок" за 09-09-1961 газета "Гудок" за 09-09-1961 газета "Правда" за 10-09-1961 газета "Правда" за 10-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-09-1961 газета "Известия" за 11-09-1961 газета "Известия" за 11-09-1961 газета "Правда" за 11-09-1961 газета "Правда" за 11-09-1961 газета "Правда" за 12-09-1961 газета "Правда" за 12-09-1961 газета "Комсомольская Правда" за 12-09-1961 газета "Комсомольская Правда" за 12-09-1961 газета "Правда" за 13-09-1961 газета "Правда" за 13-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 13-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 13-09-1961 газета "Известия" за 14-09-1961 газета "Известия" за 14-09-1961 газета "Правда" за 14-09-1961 газета "Правда" за 14-09-1961 газета "Правда" за 15-09-1961 газета "Правда" за 15-09-1961 газета "Правда" за 16-09-1961 газета "Правда" за 16-09-1961 газета "Правда" за 17-09-1961 газета "Правда" за 17-09-1961 газета "Московская Правда" за 17-09-1961 газета "Московская Правда" за 17-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-09-1961 газета "Правда" за 18-09-1961 газета "Правда" за 18-09-1961 газета "Известия" за 19-09-1961 газета "Известия" за 19-09-1961 газета "Правда" за 19-09-1961 газета "Правда" за 19-09-1961 газета "Правда" за 20-09-1961 газета "Правда" за 20-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 20-09-1961 газета "Известия" за 21-09-1961 газета "Известия" за 21-09-1961 газета "Московская Правда" за 21-09-1961 газета "Московская Правда" за 21-09-1961 газета "Известия" за 22-09-1961 газета "Известия" за 22-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-09-1961 газета "Правда" за 24-09-1961 газета "Правда" за 24-09-1961 газета "Правда" за 25-09-1961 газета "Правда" за 25-09-1961 газета "Правда" за 27-09-1961 газета "Правда" за 27-09-1961 газета "Правда" за 29-09-1961 газета "Правда" за 29-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-09-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-09-1961 газета "Известия" за 30-09-1961 газета "Известия" за 30-09-1961 газета "Правда" за 30-09-1961 газета "Правда" за 30-09-1961 газета "Известия" за 01-09-1961 газета "Известия" за 01-09-1961 газета "Правда" за 01-10-1961 газета "Правда" за 01-10-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-10-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-10-1961 газета "Правда" за 02-10-1961 газета "Правда" за 02-10-1961 газета "Известия" за 03-10-1961 газета "Известия" за 03-10-1961 газета "Правда" за 03-10-1961 газета "Правда" за 03-10-1961 газета "Советская Россия" за 03-10-1961 газета "Советская Россия" за 03-10-1961 газета "Правда" за 04-10-1961 газета "Правда" за 04-10-1961 газета "Литература и Жизнь" за 04-10-1961 газета "Литература и Жизнь" за 04-10-1961 газета "Известия" за 05-10-1961 газета "Известия" за 05-10-1961 газета "Правда" за 05-10-1961 газета "Правда" за 05-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 06-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 06-10-1961 газета "Правда" за 08-10-1961 газета "Правда" за 08-10-1961 газета "Правда" за 09-10-1961 газета "Правда" за 09-10-1961 газета "Правда" за 10-10-1961 газета "Правда" за 10-10-1961 газета "Правда" за 11-10-1961 газета "Правда" за 11-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 12-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 12-10-1961 газета "Правда" за 13-10-1961 газета "Правда" за 13-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 13-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 13-10-1961 газета "Правда" за 14-10-1961 газета "Правда" за 14-10-1961 газета "Правда" за 15-10-1961 газета "Правда" за 15-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 15-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 15-10-1961 газета "Московская Правда" за 15-10-1961 газета "Московская Правда" за 15-10-1961 газета "Гудок" за 15-10-1961 газета "Гудок" за 15-10-1961 газета "Правда" за 17-10-1961 газета "Правда" за 17-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 17-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 17-10-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 17-10-1961 газета "Вечерний Ленинград" за 17-10-1961 газета "Гудок" за 17-10-1961 газета "Гудок" за 17-10-1961 газета "Известия" за 18-10-1961 газета "Известия" за 18-10-1961 газета "Правда" за 18-10-1961 газета "Правда" за 18-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 18-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 18-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-10-1961 газета "Известия" за 19-10-1961 газета "Известия" за 19-10-1961 газета "Правда" за 19-10-1961 газета "Правда" за 19-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 19-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 19-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 19-10-1961 газета "Советская культура" за 19-10-1961 газета "Советская культура" за 19-10-1961 газета "Правда" за 20-10-1961 газета "Правда" за 20-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 20-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 20-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-10-1961 газета "Труд" за 20-10-1961 газета "Труд" за 20-10-1961 газета "Правда" за 21-10-1961 газета "Правда" за 21-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 21-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 21-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 21-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 21-10-1961 газета "Правда" за 22-10-1961 газета "Правда" за 22-10-1961 газета "Труд" за 22-10-1961 газета "Труд" за 22-10-1961 газета "Правда" за 23-10-1961 газета "Правда" за 23-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 23-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 23-10-1961 газета "Правда" за 24-10-1961 газета "Правда" за 24-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 24-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 24-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-10-1961 газета "Правда" за 25-10-1961 газета "Правда" за 25-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 25-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 25-10-1961 газета "Труд" за 25-10-1961 газета "Труд" за 25-10-1961 газета "Правда" за 26-10-1961 газета "Правда" за 26-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 26-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 26-10-1961 газета "Правда" за 27-10-1961 газета "Правда" за 27-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 27-10-1961 газета "Комсомольская Правда" за 27-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 27-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 27-10-1961 газета "Правда" за 28-10-1961 газета "Правда" за 28-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 28-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 28-10-1961 газета "Известия" за 29-10-1961 газета "Известия" за 29-10-1961 газета "Правда" за 29-10-1961 газета "Правда" за 29-10-1961 газета "Труд" за 29-10-1961 газета "Труд" за 29-10-1961 газета "Правда" за 30-10-1961 газета "Правда" за 30-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 30-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 30-10-1961 газета "Правда" за 31-10-1961 газета "Правда" за 31-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 31-10-1961 газета "Вечерняя Москва" за 31-10-1961 газета "Труд" за 31-10-1961 газета "Труд" за 31-10-1961 газета "Правда" за 01-11-1961 газета "Правда" за 01-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 01-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 01-11-1961 газета "Труд" за 01-11-1961 газета "Труд" за 01-11-1961 газета "Известия" за 02-11-1961 газета "Известия" за 02-11-1961 газета "Правда" за 02-11-1961 газета "Правда" за 02-11-1961 газета "Советская культура" за 02-11-1961 газета "Советская культура" за 02-11-1961 газета "Правда" за 03-11-1961 газета "Правда" за 03-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 03-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 03-11-1961 газета "Гудок" за 03-11-1961 газета "Гудок" за 03-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 03-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 03-11-1961 газета "Правда" за 04-11-1961 газета "Правда" за 04-11-1961 газета "Правда" за 05-11-1961 газета "Правда" за 05-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 05-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 05-11-1961 газета "Правда" за 06-11-1961 газета "Правда" за 06-11-1961 газета "Комсомольская Правда" за 06-11-1961 газета "Комсомольская Правда" за 06-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 06-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 06-11-1961 газета "Гудок" за 06-11-1961 газета "Гудок" за 06-11-1961 газета "Правда" за 07-11-1961 газета "Правда" за 07-11-1961 газета "Правда" за 08-11-1961 газета "Правда" за 08-11-1961 газета "Правда" за 09-11-1961 газета "Правда" за 09-11-1961 газета "Известия" за 10-11-1961 газета "Известия" за 10-11-1961 газета "Правда" за 10-11-1961 газета "Правда" за 10-11-1961 газета "Правда" за 11-11-1961 газета "Правда" за 11-11-1961 газета "Московская Правда" за 11-11-1961 газета "Московская Правда" за 11-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-11-1961 газета "Правда" за 12-11-1961 газета "Правда" за 12-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 12-11-1961 газета "Правда" за 13-11-1961 газета "Правда" за 13-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 13-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 13-11-1961 газета "Правда" за 14-11-1961 газета "Правда" за 14-11-1961 газета "Правда" за 15-11-1961 газета "Правда" за 15-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 15-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 15-11-1961 газета "Известия" за 16-11-1961 газета "Известия" за 16-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 16-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 16-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-11-1961 газета "Известия" за 18-11-1961 газета "Известия" за 18-11-1961 газета "Правда" за 19-11-1961 газета "Правда" за 19-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 19-11-1961 газета "Правда" за 20-11-1961 газета "Правда" за 20-11-1961 газета "Правда" за 22-11-1961 газета "Правда" за 22-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 22-11-1961 газета "Известия" за 23-11-1961 газета "Известия" за 23-11-1961 газета "Правда" за 23-11-1961 газета "Правда" за 23-11-1961 газета "Правда" за 24-11-1961 газета "Правда" за 24-11-1961 газета "Московская Правда" за 24-11-1961 газета "Московская Правда" за 24-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 24-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 24-11-1961 газета "Известия" за 25-11-1961 газета "Известия" за 25-11-1961 газета "Правда" за 25-11-1961 газета "Правда" за 25-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 25-11-1961 газета "Вечерняя Москва" за 25-11-1961 газета "Правда" за 26-11-1961 газета "Правда" за 26-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-11-1961 газета "Литература и Жизнь" за 26-11-1961 газета "Правда" за 27-11-1961 газета "Правда" за 27-11-1961 газета "Правда" за 28-11-1961 газета "Правда" за 28-11-1961 газета "Правда" за 29-11-1961 газета "Правда" за 29-11-1961 газета "Правда" за 30-11-1961 газета "Правда" за 30-11-1961 газета "Известия" за 01-12-1961 газета "Известия" за 01-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 01-12-1961 газета "Правда" за 02-12-1961 газета "Правда" за 02-12-1961 газета "Правда" за 03-12-1961 газета "Правда" за 03-12-1961 газета "Правда" за 04-12-1961 газета "Правда" за 04-12-1961 газета "Правда" за 05-12-1961 газета "Правда" за 05-12-1961 газета "Московская Правда" за 05-12-1961 газета "Московская Правда" за 05-12-1961 газета "Правда" за 06-12-1961 газета "Правда" за 06-12-1961 газета "Правда" за 07-12-1961 газета "Правда" за 07-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 07-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 07-12-1961 газета "Московская Правда" за 08-12-1961 газета "Московская Правда" за 08-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 08-12-1961 газета "Известия" за 09-12-1961 газета "Известия" за 09-12-1961 газета "Правда" за 09-12-1961 газета "Правда" за 09-12-1961 газета "Правда" за 10-12-1961 газета "Правда" за 10-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 10-12-1961 газета "Правда" за 11-12-1961 газета "Правда" за 11-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 11-12-1961 газета "Правда" за 12-12-1961 газета "Правда" за 12-12-1961 газета "Правда" за 13-12-1961 газета "Правда" за 13-12-1961 газета "Правда" за 14-12-1961 газета "Правда" за 14-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 14-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 14-12-1961 газета "Правда" за 15-12-1961 газета "Правда" за 15-12-1961 газета "Правда" за 16-12-1961 газета "Правда" за 16-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 17-12-1961 газета "Правда" за 18-12-1961 газета "Правда" за 18-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 18-12-1961 газета "Известия" за 19-12-1961 газета "Известия" за 19-12-1961 газета "Правда" за 19-12-1961 газета "Правда" за 19-12-1961 газета "Московская Правда" за 19-12-1961 газета "Московская Правда" за 19-12-1961 газета "Правда" за 20-12-1961 газета "Правда" за 20-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 20-12-1961 газета "Правда" за 21-12-1961 газета "Правда" за 21-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 21-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 21-12-1961 газета "Известия" за 22-12-1961 газета "Известия" за 22-12-1961 газета "Правда" за 22-12-1961 газета "Правда" за 22-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 22-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-12-1961 газета "Вечерняя Москва" за 24-12-1961 газета "Правда" за 25-12-1961 газета "Правда" за 25-12-1961 газета "Правда" за 27-12-1961 газета "Правда" за 27-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 27-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 27-12-1961 газета "Правда" за 28-12-1961 газета "Правда" за 28-12-1961 газета "Правда" за 29-12-1961 газета "Правда" за 29-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-12-1961 газета "Литература и Жизнь" за 29-12-1961 газета "Правда" за 30-12-1961 газета "Правда" за 30-12-1961 газета "Правда" за 31-12-1961 газета "Правда" за 31-12-1961 газета "Правда" за 01-12-1962 газета "Правда" за 01-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 04-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 04-12-1962 газета "Правда" за 05-12-1962 газета "Правда" за 05-12-1962 газета "Правда" за 06-12-1962 газета "Правда" за 06-12-1962 газета "Правда" за 07-12-1962 газета "Правда" за 07-12-1962 газета "Правда" за 09-12-1962 газета "Правда" за 09-12-1962 газета "Правда" за 10-12-1962 газета "Правда" за 10-12-1962 газета "Правда" за 11-12-1962 газета "Правда" за 11-12-1962 газета "Правда" за 12-12-1962 газета "Правда" за 12-12-1962 газета "Правда" за 13-12-1962 газета "Правда" за 13-12-1962 газета "Правда" за 14-12-1962 газета "Правда" за 14-12-1962 газета "Правда" за 15-12-1962 газета "Правда" за 15-12-1962 газета "Правда" за 16-12-1962 газета "Правда" за 16-12-1962 газета "Правда" за 18-12-1962 газета "Правда" за 18-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 19-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 19-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-12-1962 газета "Правда" за 21-12-1962 газета "Правда" за 21-12-1962 газета "Правда" за 22-12-1962 газета "Правда" за 22-12-1962 газета "Правда" за 23-12-1962 газета "Правда" за 23-12-1962 газета "Правда" за 24-12-1962 газета "Правда" за 24-12-1962 газета "Правда" за 25-12-1962 газета "Правда" за 25-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 25-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 25-12-1962 газета "Правда" за 26-12-1962 газета "Правда" за 26-12-1962 газета "Правда" за 27-12-1962 газета "Правда" за 27-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-12-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-12-1962 газета "Правда" за 28-12-1962 газета "Правда" за 28-12-1962 газета "Правда" за 29-12-1962 газета "Правда" за 29-12-1962 газета "Правда" за 30-12-1962 газета "Правда" за 30-12-1962 газета "Правда" за 31-12-1962 газета "Правда" за 31-12-1962 газета "Правда" за 01-11-1962 газета "Правда" за 01-11-1962 газета "Правда" за 02-11-1962 газета "Правда" за 02-11-1962 газета "Правда" за 03-11-1962 газета "Правда" за 03-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-11-1962 газета "Правда" за 04-11-1962 газета "Правда" за 04-11-1962 газета "Правда" за 05-11-1962 газета "Правда" за 05-11-1962 газета "Правда" за 06-11-1962 газета "Правда" за 06-11-1962 газета "Правда" за 07-11-1962 газета "Правда" за 07-11-1962 газета "Правда" за 08-11-1962 газета "Правда" за 08-11-1962 газета "Правда" за 09-11-1962 газета "Правда" за 09-11-1962 газета "Правда" за 10-11-1962 газета "Правда" за 10-11-1962 газета "Правда" за 11-11-1962 газета "Правда" за 11-11-1962 газета "Правда" за 12-11-1962 газета "Правда" за 12-11-1962 газета "Правда" за 13-11-1962 газета "Правда" за 13-11-1962 газета "Правда" за 14-11-1962 газета "Правда" за 14-11-1962 газета "Правда" за 15-11-1962 газета "Правда" за 15-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-11-1962 газета "Правда" за 16-11-1962 газета "Правда" за 16-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 16-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 16-11-1962 газета "Правда" за 17-11-1962 газета "Правда" за 17-11-1962 газета "Правда" за 18-11-1962 газета "Правда" за 18-11-1962 газета "Правда" за 19-11-1962 газета "Правда" за 19-11-1962 газета "Правда" за 20-11-1962 газета "Правда" за 20-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-11-1962 газета "Правда" за 21-11-1962 газета "Правда" за 21-11-1962 газета "Правда" за 22-11-1962 газета "Правда" за 22-11-1962 газета "Правда" за 23-11-1962 газета "Правда" за 23-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-11-1962 газета "Правда" за 24-11-1962 газета "Правда" за 24-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-11-1962 газета "Правда" за 25-11-1962 газета "Правда" за 25-11-1962 газета "Правда" за 26-11-1962 газета "Правда" за 26-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-11-1962 газета "Правда" за 27-11-1962 газета "Правда" за 27-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-11-1962 газета "Правда" за 28-11-1962 газета "Правда" за 28-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-11-1962 газета "Правда" за 29-11-1962 газета "Правда" за 29-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-11-1962 газета "Правда" за 30-11-1962 газета "Правда" за 30-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 30-11-1962 газета "Вечерняя Москва" за 30-11-1962 газета "Правда" за 02-10-1962 газета "Правда" за 02-10-1962 газета "Правда" за 03-10-1962 газета "Правда" за 03-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-10-1962 газета "Правда" за 04-10-1962 газета "Правда" за 04-10-1962 газета "Правда" за 05-10-1962 газета "Правда" за 05-10-1962 газета "Труд" за 05-10-1962 газета "Труд" за 05-10-1962 газета "Правда" за 06-10-1962 газета "Правда" за 06-10-1962 газета "Труд" за 06-10-1962 газета "Труд" за 06-10-1962 газета "Правда" за 07-10-1962 газета "Правда" за 07-10-1962 газета "Труд" за 07-10-1962 газета "Труд" за 07-10-1962 газета "Правда" за 08-10-1962 газета "Правда" за 08-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 08-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 08-10-1962 газета "Правда" за 09-10-1962 газета "Правда" за 09-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-10-1962 газета "Правда" за 10-10-1962 газета "Правда" за 10-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-10-1962 газета "Правда" за 11-10-1962 газета "Правда" за 11-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 11-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 11-10-1962 газета "Правда" за 12-10-1962 газета "Правда" за 12-10-1962 газета "Правда" за 13-10-1962 газета "Правда" за 13-10-1962 газета "Правда" за 14-10-1962 газета "Правда" за 14-10-1962 газета "Правда" за 15-10-1962 газета "Правда" за 15-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-10-1962 газета "Правда" за 16-10-1962 газета "Правда" за 16-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 16-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 16-10-1962 газета "Правда" за 17-10-1962 газета "Правда" за 17-10-1962 газета "Правда" за 18-10-1962 газета "Правда" за 18-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 18-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 18-10-1962 газета "Правда" за 19-10-1962 газета "Правда" за 19-10-1962 газета "Правда" за 20-10-1962 газета "Правда" за 20-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-10-1962 газета "Правда" за 21-10-1962 газета "Правда" за 21-10-1962 газета "Труд" за 21-10-1962 газета "Труд" за 21-10-1962 газета "Правда" за 22-10-1962 газета "Правда" за 22-10-1962 газета "Правда" за 23-10-1962 газета "Правда" за 23-10-1962 газета "Правда" за 27-10-1962 газета "Правда" за 27-10-1962 газета "Правда" за 30-10-1962 газета "Правда" за 30-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 30-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 30-10-1962 газета "Правда" за 31-10-1962 газета "Правда" за 31-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 31-10-1962 газета "Вечерняя Москва" за 31-10-1962 газета "Правда" за 02-09-1962 газета "Правда" за 02-09-1962 газета "Правда" за 03-09-1962 газета "Правда" за 03-09-1962 газета "Правда" за 04-09-1962 газета "Правда" за 04-09-1962 газета "Правда" за 05-09-1962 газета "Правда" за 05-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 05-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 05-09-1962 газета "Правда" за 06-09-1962 газета "Правда" за 06-09-1962 газета "Правда" за 07-09-1962 газета "Правда" за 07-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-09-1962 газета "Правда" за 08-09-1962 газета "Правда" за 08-09-1962 газета "Правда" за 09-09-1962 газета "Правда" за 09-09-1962 газета "Правда" за 10-09-1962 газета "Правда" за 10-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 11-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 11-09-1962 газета "Правда" за 12-09-1962 газета "Правда" за 12-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-09-1962 газета "Правда" за 13-09-1962 газета "Правда" за 13-09-1962 газета "Правда" за 14-09-1962 газета "Правда" за 14-09-1962 газета "Правда" за 15-09-1962 газета "Правда" за 15-09-1962 газета "Правда" за 17-09-1962 газета "Правда" за 17-09-1962 газета "Правда" за 18-09-1962 газета "Правда" за 18-09-1962 газета "Правда" за 19-09-1962 газета "Правда" за 19-09-1962 газета "Правда" за 20-09-1962 газета "Правда" за 20-09-1962 газета "Правда" за 21-09-1962 газета "Правда" за 21-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 22-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 22-09-1962 газета "Советская Россия" за 22-09-1962 газета "Советская Россия" за 22-09-1962 газета "Труд" за 22-09-1962 газета "Труд" за 22-09-1962 газета "Правда" за 24-09-1962 газета "Правда" за 24-09-1962 газета "Правда" за 25-09-1962 газета "Правда" за 25-09-1962 газета "Правда" за 26-09-1962 газета "Правда" за 26-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-09-1962 газета "Правда" за 27-09-1962 газета "Правда" за 27-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-09-1962 газета "Правда" за 29-09-1962 газета "Правда" за 29-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-09-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-09-1962 газета "Правда" за 30-09-1962 газета "Правда" за 30-09-1962 газета "Правда" за 01-08-1962 газета "Правда" за 01-08-1962 газета "Правда" за 02-08-1962 газета "Правда" за 02-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 03-08-1962 газета "Правда" за 05-08-1962 газета "Правда" за 05-08-1962 газета "Правда" за 06-08-1962 газета "Правда" за 06-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 06-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 06-08-1962 газета "Правда" за 07-08-1962 газета "Правда" за 07-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-08-1962 газета "Правда" за 09-08-1962 газета "Правда" за 09-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-08-1962 газета "Правда" за 10-08-1962 газета "Правда" за 10-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-08-1962 газета "Правда" за 11-08-1962 газета "Правда" за 11-08-1962 газета "Правда" за 12-08-1962 газета "Правда" за 12-08-1962 газета "Правда" за 15-08-1962 газета "Правда" за 15-08-1962 газета "Правда" за 20-08-1962 газета "Правда" за 20-08-1962 газета "Правда" за 21-08-1962 газета "Правда" за 21-08-1962 газета "Правда" за 22-08-1962 газета "Правда" за 22-08-1962 газета "Молот" за 22-08-1962 газета "Молот" за 22-08-1962 газета "Правда" за 23-08-1962 газета "Правда" за 23-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-08-1962 газета "Правда" за 24-08-1962 газета "Правда" за 24-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-08-1962 газета "Правда" за 25-08-1962 газета "Правда" за 25-08-1962 газета "Правда" за 26-08-1962 газета "Правда" за 26-08-1962 газета "Правда" за 27-08-1962 газета "Правда" за 27-08-1962 газета "Правда" за 28-08-1962 газета "Правда" за 28-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 28-08-1962 газета "Правда" за 29-08-1962 газета "Правда" за 29-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 29-08-1962 газета "Правда" за 30-08-1962 газета "Правда" за 30-08-1962 газета "Известия" за 31-08-1962 газета "Известия" за 31-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 31-08-1962 газета "Вечерняя Москва" за 31-08-1962 газета "Правда" за 01-07-1962 газета "Правда" за 01-07-1962 газета "Правда" за 02-07-1962 газета "Правда" за 02-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 02-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 02-07-1962 газета "Правда" за 03-07-1962 газета "Правда" за 03-07-1962 газета "Правда" за 04-07-1962 газета "Правда" за 04-07-1962 газета "Правда" за 05-07-1962 газета "Правда" за 05-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 05-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 05-07-1962 газета "Правда" за 06-07-1962 газета "Правда" за 06-07-1962 газета "Известия" за 07-07-1962 газета "Известия" за 07-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 07-07-1962 газета "Правда" за 08-07-1962 газета "Правда" за 08-07-1962 газета "Правда" за 09-07-1962 газета "Правда" за 09-07-1962 газета "Правда" за 10-07-1962 газета "Правда" за 10-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 10-07-1962 газета "Правда" за 11-07-1962 газета "Правда" за 11-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-07-1962 газета "Правда" за 13-07-1962 газета "Правда" за 13-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 13-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 13-07-1962 газета "Правда" за 14-07-1962 газета "Правда" за 14-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 14-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 14-07-1962 газета "Правда" за 15-07-1962 газета "Правда" за 15-07-1962 газета "Правда" за 16-07-1962 газета "Правда" за 16-07-1962 газета "Правда" за 17-07-1962 газета "Правда" за 17-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 17-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 17-07-1962 газета "Правда" за 18-07-1962 газета "Правда" за 18-07-1962 газета "Правда" за 19-07-1962 газета "Правда" за 19-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 19-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 19-07-1962 газета "Правда" за 20-07-1962 газета "Правда" за 20-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 20-07-1962 газета "Правда" за 21-07-1962 газета "Правда" за 21-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 21-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 21-07-1962 газета "Правда" за 22-07-1962 газета "Правда" за 22-07-1962 газета "Правда" за 23-07-1962 газета "Правда" за 23-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 23-07-1962 газета "Известия" за 24-07-1962 газета "Известия" за 24-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 24-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 25-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 25-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 26-07-1962 газета "Правда" за 27-07-1962 газета "Правда" за 27-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-07-1962 газета "Вечерняя Москва" за 27-07-1962 газета "Правда" за 28-07-1962 газета "Правда" за 28-07-1962 газета "Правда" за 29-07-1962 газета "Правда" за 29-07-1962 газета "Известия" за 31-07-1962 газета "Известия" за 31-07-1962 газета "Правда" за 31-07-1962 газета "Правда" за 31-07-1962 газета "Правда" за 01-06-1962 газета "Правда" за 01-06-1962 газета "Правда" за 02-06-1962 газета "Правда" за 02-06-1962 газета "Правда" за 03-06-1962 газета "Правда" за 03-06-1962 газета "Правда" за 04-06-1962 газета "Правда" за 04-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 04-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 04-06-1962 газета "Правда" за 05-06-1962 газета "Правда" за 05-06-1962 газета "Правда" за 06-06-1962 газета "Правда" за 06-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 06-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 06-06-1962 газета "Правда" за 08-06-1962 газета "Правда" за 08-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 09-06-1962 газета "Правда" за 10-06-1962 газета "Правда" за 10-06-1962 газета "Правда" за 11-06-1962 газета "Правда" за 11-06-1962 газета "Правда" за 12-06-1962 газета "Правда" за 12-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 12-06-1962 газета "Правда" за 13-06-1962 газета "Правда" за 13-06-1962 газета "Правда" за 14-06-1962 газета "Правда" за 14-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 14-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 14-06-1962 газета "Правда" за 15-06-1962 газета "Правда" за 15-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-06-1962 газета "Вечерняя Москва" за 15-06-1962 газета "Правда" за 16-06-1962 газета "Правда" за 16-06-1962 газета "Правда" за 17-06-1962 газета "Правда" за 17-06-1962